Nâng cao ưu thế trong đấu thầu và phát triển uy tín doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống AC 1600:2020

Thực tế cho thấy, bất kỳ CEO/Manager nào cũng mong muốn nâng cao hình ảnh thương hiệu Doanh nghiệp mình trong các cuộc đấu thầu công khai và các cuộc thương thuyết để hợp tác, cũng như trở thành nhà cung ứng lâu dài, có trách nhiệm. Để đạt được mục tiêu đó, nhà quản lý cần tập trung và đảm bảo 4 phương diện:
1. Hồ sơ năng lực uy tín và ưu thế:
– Tài liệu chứa đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và khả năng đáp ứng các yêu cầu mà đối tác và nhà thầu đưa ra hay không?
– Có vượt trội hơn những hồ sơ đấu thầu khác hay không?
2. Chất lượng sản phẩm:
– Đã tập hợp các tính năng của sản phẩm đáp ứng đúng với nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của đối tác hay chưa?
– Đã có xác nhận độc lập về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm qua bên thứ 3 chưa?
3. Trách nhiệm của nhà sản xuất với thương hiệu và sản phẩm sau khi ra khỏi nhà máy:
– Sản phẩm có được bảo vệ an toàn về pháp lý, xác nhận chất lượng và uy tín trong quá trình lưu hành hay không?
– Nếu sản phẩm bị làm giả, mạo danh thương hiệu, cạnh tranh không lành mạnh thì nhà sản xuất có trách nhiệm gì không?
– Các nhà phân phối, đối tác của doanh nghiệp có đủ tin tưởng vào hệ thống bảo vệ thương hiệu, bảo vệ sản phẩm hay không?
4. Tính lâu dài và bền vững của nhà cung cấp:
– Hệ thống có được đảm bảo vận hành ổn định và kiểm soát được các rủi ro tiềm tàng trong sản xuất, kiểm soát được rủi ro cạnh tranh không lành mạnh trong quá trình lưu hành sản phẩm?
– Hệ thống có đủ mạnh để đồng hành lâu dài cùng đối tác không?
Để giải quyết những khó khăn của quá trình kinh doanh, sản xuất thì hệ thống AC 1600 là một trong những giải pháp đắc lực, uy tín và thực tế nhất.

Nâng Cao ưu Thế Trong đấu Thầu Và Phát Triển Uy Tín Doanh Nghiệp Từ Việc Xây Dựng Hệ Thống Ac 1600

Ảnh: Nâng cao ưu thế trong đấu thầu và phát triển uy tín doanh nghiệp khi có hệ thống AC 1600
Các lợi thế của doanh nghiệp được cấp chứng nhận AC 1600
1. Ưu thế trong cạnh tranh
Trong nhiều trường hợp, chứng nhận AC 1600 là một yêu cầu bắt buộc để giao dịch, là ưu thế khi đấu thầu thông qua việc khẳng định tính cạnh tranh an toàn khi sản phẩm lưu hành. Cung cấp sự tin cậy để phát triển các mối quan hệ kinh doanh trong chuỗi cung ứng của Doanh nghiệp
2. Sự hài lòng đối tác
AC 1600 cho phép doanh nghiệp chứng minh rằng bạn cam kết đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên liên quan thông qua chất lượng trong sản xuất và lá chắn bảo vệ an toàn trong quá trình kinh doanh sản phẩm
3. Quy trình phù hợp
Bằng cách tuân theo các nguyên tắc thực hành tốt nhất được tìm thấy trong AC 1600, chứng nhận giúp phát triển một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để quản lý rủi ro, hiểu rõ hơn về bối cảnh bên trong, bên ngoài, chủ động xây dựng lá chắn bảo vệ sản phẩm – thương hiệu và thường xuyên củng cố hệ thống, điều này sẽ góp phần vào hiệu quả và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp
4. Đơn giản và hiệu quả
Tuân theo phạm vi hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo cấu trúc cấp cao được phân tầng trách nhiệm, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát, nâng cấp hệ thống một cách đơn giản hơn nhiều, giúp giảm thiểu sự trùng lặp về chi phí và nỗ lực
Biên soạn: Cacap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *