Đào tạo cho nhân sự quản lý của công ty về hệ thống AC 1600

30.6.3

Ảnh: Hình ảnh buổi đào tạo

Trung tâm nghiên cứu giám sát chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu (CACAP) đã và đang triển khai đề án xây dựng Hệ thống chứng nhận lưu mẫu đối chứng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu AC 1600:2020. Đây là hệ thống chứng nhận giúp doanh nghiệp có thể chủ động trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và uy tín của doanh nghiệp trước những nguy cơ hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Song song với việc xây dựng hệ thống lưu mẫu đối chứng AC 1600: 2020, các chuyên gia của CACAP sẽ đào tạo hướng dẫn doanh nghiệp vận hành quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống nhân sự để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu.

Mục đích của việc đào tạo quy trình xây dựng AC cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp chủ động trong việc phòng ngừa các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng hệ thống pháp lý khép kín, chặt chẽ. Cùng với hoạt động lưu mẫu, doanh nghiệp có thể trích xuất làm bằng chứng cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan tài phán khi có tranh chấp với các bên liên quan.

Quy trình đào tạo AC 1600:2020 của Cacap được thực hiện như sau:

Quy TrìnhMau Dau 599x400 2

Bước 1: CACAP rà soát hồ sơ pháp lý do doanh nghiệp cung cấp

Bước 2: CACAP kiểm soát, xây dựng hồ sơ quản lý chất lượng, hệ thống nhân sự phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 3: Tổ chức đào tạo quy trình AC 1600: 2020 cho quản lý cấp cao của doanh nghiệp theo hồ sơ quản lý chất lượng, hệ thống nhân sự đã được CACAP xây dựng để doanh nghiệp tự vận hành.

Biên soạn: CACAP