Chứng nhận AC 1600 là gì?

AC 1600:2020 (Anti-Counterfeiting and Brand Protection) là chứng nhận quy trình thực hành kinh doanh sản xuất tốt cho “ Hệ thống quản lý lưu mẫu đối chứng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu” được CACAP phát triển và ban hành từ năm 2018. Cùng có hệ thống xây dựng, đào tạo, kiểm soát tương tự như ISO 9001. Tuy nhiên, trong khi ISO 9001 giúp nhà sản xuất tăng hiệu năng của quy trình, nâng cao chất lượng nhân sự, tạo ra giá trị sản phẩm cao hơn thì AC 1600 tập trung về hỗ trợ xây dựng các biện pháp thực thi trong giai đoạn sau sản xuất, đó là quá trình lưu hành sản phẩm trên thị trường – điều mà ISO 9001 không thể làm được do tính chất khép kín của hệ thống.

Chứng Nhận Ac 1600 Là Gì?

Con dấu chứng nhận AC 1600:2020 

Ti sao doanh nghiệp nên làm chứng nhận AC 1600:2020?

Đối với các đơn vị sản xuất, CACAP khuyến khích đăng ký AC 1600 để đảm bảo toàn quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền thương hiệu. Bởi vì những lợi ích sâu rộng mà AC 1600 đem lại:

– Hệ thống AC 1600 đi sâu vào việc đánh giá thực tế sản phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua kiểm nghiệm so sánh công dụng đã công bố. Giúp doanh nghiệp chủ động lưu mẫu đối chứng, thu thập những bằng chứng pháp lý chống lại hàng giả, hàng nhái.

– Khi sản phẩm của doanh nghiệp bị làm giả, hệ thống AC 1600 sẽ trích xuất mẫu tại ngân hàng lưu trữ để Cơ quan quản lý đối chứng nhằm xử phạt các đơn vị sản xuất hang giả, hang nhái và vi pham sở hữu công nghiệp.

– Đưa hệ thống sản xuất kinh doanh vào trạng thái tập trung, luôn trong tư thế chủ động và cảnh báo rõ ràng đến các đơn vị đã, đang, và có ý định sản xuất hàng giả hàng nhái vi phạm bản quyền thương hiệu.

– Nâng cao giá trị thương hiệu công ty với đối tác, đại lý và khách hàng qua việc chứng minh quy trình chủ động chống hàng giả.

– Nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý, nhân viên về quy trình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu.

Biên soạn: CACAP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *