01/AC21/CACAP

Tên công ty CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SINH HỌC CÔNG NGHỆ CAO ABIOGENESIS
Địa chỉ Tầng 4, số 7- 9 - 11 đường Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh
ID Chứng nhận 01/AC21/CACAP
Suitable system AC 1600:2020
Scope of accreditation Sản xuất và kinh doanh sản phẩm Tảo Xoắn
Status Hoạt động