205/AC21/CACAP

Tên công ty CÔNG TY TNHH DƯỢC NGỌC TÂM ĐƯỜNG
Địa chỉ Số 569 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
ID Chứng nhận 205/AC21/CACAP
Suitable system AC 1600:2020
Scope of accreditation Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên Gout và viên khớp Ngọc Tâm Đường
Status Hoạt động