225/AC21/CACAP

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO RỪNG HOA LÂM
Địa chỉ Số 14 Đường 41, Phường Bình An, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
ID Chứng nhận 225/AC21/CACAP
Suitable system AC 1600:2020
Scope of accreditation Đóng gói và kinh doanh đông trùng hạ thảo
Status Hoạt động