228/AC21/CACAP

Tên công ty PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XƯƠNG KHỚP BÀ BÃO
Địa chỉ Chợ Hới, Thôn Hải An, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
ID Chứng nhận 228/AC21/CACAP
Suitable system AC 1600:2020
Scope of accreditation Khám chữa bệnh bằng bài thuốc xương khớp Bà Bão
Status Hoạt động